Privacy verklaring Gym053

De website www.Gym-053.nl

Toestemming. Wanneer is toestemming nodig voor een verwerking van persoonsgegevens? Persoonsgegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Eén van deze gevallen is dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft. Toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking. Denk bijvoorbeeld aan
verwerkingen die noodzakelijk zijn om als sportschool uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden.
Stilzwijgende toestemming is niet voldoende. Vermijd dus bijvoorbeeld een checkbox die automatisch is aangevinkt. Je hebt
een actieve instemming nodig van de betrokkene.
* Toestemming is slechts geldig als deze uit vrije wil door de betrokkene is gegeven. Heeft de betrokkene dus feitelijk geen
keus, dan is van geldige toestemming geen sprake.
* Toestemming voor de verwerking van gegevens van een persoon die nog geen 16 jaar oud is, vraag je aan de ouder/voogd.
* Leg een verkregen toestemming vast. De sportschool moet achteraf kunnen aantonen dat een zekere toestemming
daadwerkelijk is verleend.
* De plaatsing van foto’s van jeugddeelnemers op een publiek toegankelijke website vraagt om extra toestemming.
 * Een betrokkene heeft het recht om een gegeven toestemming op ieder moment in te trekken.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. 
Gym053 gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst of het verzenden van informatie aangaande de lessen of evenementen. Gym053 zal geen foto’s publiceren van jeugddeelnemers zonder toestemming van ouders of voogd. Gym053 zal geen persoonsgegevens met derden delen die niet nader zijn benoemd.

* We verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens.
* Onze nieuwe privacy regels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 ingaat.
* Transparant: We hebben een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en hoe we die gebruiken.

De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens. 
De administratie van de persoonsgegevens is voor Gym053 een noodzakelijke voorwaarde om de contractuele verplichting te kunnen verwerken. Zonder uw persoonsgegevens kunt u geen lidmaatschap aangaan bij Gym053.

Duur van de opslag. 
Uw persoonsgegevens zullen bewaart worden voor de duur van het contract. Gym053 verwijderd uw persoonsgegevens wanneer uw contract beëindigt is en de laatste betaling heeft plaatsgevonden.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. 
Ieder lid van Gym053 heeft het recht op inzage, rectificatie en wissen van eigen persoonsgegevens. Op verzoek kan Gym053 aantonen dat uw gegevens verwijderd zijn.

* Gym053 is op de hoogte dat zij zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens bij uitvoering van hun werkzaamheden.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Ieder lid van Gym053 heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat Gym053 misbruik heeft gemaakt van uw persoonsgegevens.

* Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gedeeld met de ING Bank van Gym053 i.v.m. betaling van het contributiegeld. Persoonsgegevens zullen gedeeld worden
met het accountantsbureau ………… i.v.m. de boekhouding. In sommige gevallen zullen persoonsgegevens gedeeld worden met incassobureau.

Persoonsgegevens worden niet aan een ‘derde Hand’ verstrekt.
Er is een verwerkingenregister aangelegd.
We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Gegevens met toestemming kunnen ook weer ingetrokken worden.
De bron waar de persoonsgegevens vandaan komen. 

Gym053 verwerkt alleen gegevens die u aan ons heeft vermeld.

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd over het vernieuwde privacy beleid. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen of via: www.Gym-053.nl